Způsobilost


Jeden z hlavních záměru Křesťanského outdoru je připravovat průvodce pro outdoorové aktivity tak, aby byli schopni vést mladé lidi k Pánu Ježíši Kristu skrze evangelium v silných a bezpečných zážitcích.

Ve spolupráci s WMI (www.wildernessministry.org) provádíme dvouletý program pro školení outdoorových vedoucích. Pokud máš srdce pro misii skrze outdoor, můžeš po absolvování výcvikového cyklu získat.

Certifikát KO

1. Dovednosti průvodce KO

Zájemce o Certifikát KO absolvuje na horách výcvik praktických dovedností potřebných pro vedení akcí na horách (vedení treku a výpravy, turistika, táboření a vaření, orientace a navigace, lezení, jištění a slaňování, atd.)

2. Srdce průvodce KO

Výcvik osobních dovedností potřebných pro vedení na horách (charakter průvodce, evangelizace a učednictví, vedení lidí, zóna bezpečí/růstu/paniky, rozhodování v těžkých situacích, řešení konfliktů, poradenské dovednosti, propojení Bible se zkušenostmi z přírody, organizace treků a další).

3. Zdravotník outdooru – Akreditovaný kurs MŠMT

Kurs v sobě zahrnuje veškeré potřebné znalosti a dovednosti a bude vyučován především formou praktických zkušeností a zážitkovou metodou se specifiky pobytu v přírodě. Absolvent výcviku bude schopen samostatně vykonávat funkci zdravotníka s uplatněním nejen na KO trecích, ale i při zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných akcích podobného charakteru. Po úspěšném složení zkoušky, skládající se z teoretické i praktické části mu bude vydáno osvědčení odborné způsobilosti. Držitel tohoto osvědčení je oprávněn vykonávat odbornou předlékařskou první pomoc.  Psychickou a zdravotní způsobilost je třeba doložit s přihláškaou formou potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Tento kurs je ve spolupráci z Royal Ranges v Černošíně.

4. 21 dní praxe KO treků

Praxi ve vedení KO treků absolvuje zájemce spolu s KO průvodcem. Akce musí proběhnout dle standardů KO. Zájemce o Certifikát KO má možnost zapojit se do vedení KO treků, které jsou organizovány v průběhu dalšího roku.

5. Závěrečné přezkoušení a udělení certifikátu

Po absolvování všech uvedených akcí proběhne přezkoušení ze získaných znalostí a dovedností formou:
     1. treku, který certifikant připraví a kompletně celý vede za dohledu průvodce KO, 
    
2. přezkoušení z
orientace v terénu a topografie, 
    
3. běhu
na 3,2km časem 16min pro muže a 18 min pro ženy max.

Účastník se zavazuje, že absolvuje uvedený cyklus dvakrát (bod 1+2) během max. 3 let a to poprvé jako účastník a podruhé jako průvodce pro nové účastníky KO certifikátu.

Certifikát KO je pouze interní forma způsobilostí KO průvodce, ve smyslu toho, pokud akce KO má být akcemi KO, tak musí obsahovat tzv. 5 kamenů KO.

Pro zájemce nabízíme také možnost rozšíření o Certifikát Skalního lezení – nutné pro zařazení lezení na skalách v rámci akcí KO … absolvování zvoleného kurzu v ČR.

 Součásti certifikátu je program Timoteus s konkrétními akcemi a termíny, který detailněji obsahuje výše zminěné body 1, 2 a 3.

          Na společné silné a bezpečné zážitky se těší tým KO.

loading