Průvodce KO

 

 

 

 

 

Vítáme každého, který má zájem se zúčastnit našich akcí, respektive treků, chcete-li puťáků, vandrů, apod.

V případě průvodce KO jde o víc. Je pro ty z vás, kteří uvažujete se stát průvodci těchto treků, být jejími vedoucími, organizátory.

Máte-li o tuto službu zájem, určitě si přejeme, abyste byli těmi, kteří miluji Boha, lidi a hory. Ti, kteří věříte v Ježíše Krista jako ve svého osobního Spasitele a Pána, kde Bůh a Jeho Slovo-Bible je pro vás absolutní autoritou.

Další informace o programu pro průvodce KO jsou  zde.

loading