PROČ KO a OBSAH

Představujeme vám myšlenky a obsah KO treků, nicméně v tomto případě:

„lépe jednou zažít, než stokrát vysvětlovat“  :)

Proč OUTDOOR ? Proč KŘESŤANSKÝ ?

Na horách, kde příroda je drsná a přece krásná, máme velkou příležitost se o sobě(nejen) mnohé dozvědět a naučit …

•   se dostáváme MIMO naši BEZPEČNOU ZÓNU
     = vede nás to k větší závislosti, důvěře, vděčnosti 
     = silná zkušenost nás může změnit

•   je spousta věcí NEPOHODLNÝCH a NEJSOU pod naší KONTROLOU
    
= čas se ptát, o čem je život, na čem si zakládáme, v čem nacházíme uspokojení
        
(ve věcech, zážitcích, vztazích … ?)

•   je KLID a TICHOU
     =
lze více slyšet hlas svého srdce a Boží

   se projeví náš skutečný CHARAKTERU
     =
není tak důležité „co děláme“, ale “jací jsme”

•   přicházejí nové a neznámé SITUACE, které musíme zvládnoutU
     =
Bůh přivádí člověka do situací, kde podle svých reakcí pozná, zda mu skutečně věří …

 Obsah KO treku:

Cestování, (vysoko) horská turistika, sport, osvojení si praktických dovedností pro pobyt v přírodě, orientace v terénu, táboření, vaření, společné hry, zábava…

Našimi účastníky jsou lidé bez rozdílů náboženského (ne)vyznání, apod., kteří jsou si vědomi, že i obsahem těchto treků je křesťanství, praktikované různou formou, kterých se mohou více, či méně zúčastňovat. Jsou to tyto:

stěžejní, možná netradiční prvky, tzv. 5 kamenů:

•   Ztišení a diskuze
hledání odpovědí z Bible na různé témata i ty, které na horách aktuálně zazní, možnost přemýšlet nad tím, co nám Bůh chce říct, včetně vzájemné diskuze

•   Podobenství, tzv.
•   Situační zastavení
     z praktických situací, které prožíváme, si často můžeme vzít příklad
•   Objektové vyučování
     kdy i věci “MLUVÍ“
 
•   Životní příběhy
lidské příběhy navzájem sbližují, každý den sdílíme něčí příběhy, tvé názory a zkušenosti nás zajímají a mají ostatním co dát, ať už jsou jakékoliv
 
•   Čas o samotě, očekávaní a obavy
závěrem treku je zhodnotit to, co jsme prožili a uskutečnit toho co nejvíce v „údolí“
 
•   Modlitba a otázky
jako je dýchání přirozené, tak i rozhovor s Bohem
 
 

„Bůh nám někdy dá výhled z hor, ale jen proto, abychom se dostatečně občerstveni navrátili do údolí, kde se rozvijí naše činnost a byli mu k službě. Zkušenosti výšin máme kvůli rozhledu a inspiraci, ale ovoce roste v údolí.“ –  Oswald Chambers

“Jak je NÁDHERNÉ, když PO HORÁCH jdou NOHY toho, … jenž NESE DOBRÉ POSELSTVÍ a zvěstuje vysvobození … Bible – Izaiáš 52:7

 
 
PREZENTACE obsahu základních myšlenek KO:
 
VIDEO (česky): 
 
loading